Produkten har blivit tillagd i varukorgen
CartDin varukorg är tom!

  •   Öppet köp i 30 dagar
  •   Snabb leverans läs mer 
  •   Fri frakt över 499:- (ej möbler)

Handla inredning med omtanke NorthmansHandla inredning med omtankeHandla inredning med omtanke Northmans
Vi skänker 5% av vinsten till välgörenhet -
Hittills 185152 kr insamlat

Hungerprojektet logo


The Hunger Project har sedan 1977 (1984 i Sverige) verkat för att avskaffa världens hunger och fattigdom. För att göra det arbetar man alltid i partnerskap på gräsrotsnivå med människor som lever i hunger och fattigdom med målet att de ska bli självförsörjande. Målet är att The Hunger project inte längre ska behövas. The Hunger Project skapar innovativa, hållbara utvecklingsstrategier med kvinnor i fokus för att lyfta dem från dagens låga ställning i samhället.
 

HUngerprojektet kvinnor

The Hunger Project är en global ideell organisation som driver program i 13 länder i Afrika, Asien och Latinamerika.

Hungern är världens största problem och det kan ibland te sig nästintill omöjligt att utrota men att avskaffa den och fattigdomen är möjligt! Sedan 1990, basåret för de åtta millenniemålens, har bland annat den extrema fattigdomen halverats i världen. Men för att göra det behöver alla hjälpas åt och agera nu!

I september 2015 satte FN 17 nya globala utvecklings- och hållbarhetsmål som ersatte de åtta millenniemålen. På plats 1 sattes målet att avskaffa fattigdom överallt och i alla former och på plats 2 sattes målet att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättra nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. 

The Hunger Projects program utgår alla från tre huvudstrategier. De anpassas sen efter de lokala utmaningar och möjligheter som råder.

1. Börja med kvinnor
En stor det av världens hunger- och fattigdomsproblem beror på kvinnors låga status i samhället. Hungerprojektets program utbildar kvinnor till att bli beslutsfattare, ta plats bland landets ledare och till att bli entreprenörer på lika villkor.

2. Mobilisera samhällen
För att vända utvecklingen i ett helt samhälle krävs en vision. I Hungerprojektets program läggs stor vikt vid att deltagarna formulerar en vision som bygger på en framtid utan fattigdom och hunger. När visionen, engagemanget och lösningarna är människornas egna blir förändringarna bestående.

3. Arbeta för lokala ledarskap
För att skapa hållbar förändring är det viktigt att engagera såväl samhällen som lokala beslutsfattare och myndigheter. Hungerprojektet utbildar människor i deras demokratiska rättigheter, så att de kan göra sina röster hörda och bli stärkta i sin medborgarroll. Att arbeta för att förbättra relationen och öka förståelsen mellan invånare på olika politiska nivåer är en nyckelfaktor för att lägga grunden till sunda samhällsstrukturer.

Programmen omfattar kvinnors ledarskap, flickors rättigheter, näring & hälsa, mikrofinans samt att stärka ursprungsbefolkning.

Bakgrund

The Hunger Project startade 1977 i USA av en grupp där bl.a. John Denver, Werner Erhard och Buckminster Fuller ingick och 1984 startade organisationen i Sverige. Det senast tillkomna programlandet är Etiopien (2005).

The Hunger Project var bland de första organisationerna som hade ambition att utplåna hunger genom hjälp till självhjälpmetoden. Att stärka de som lever i fattigdom genom att ge dem de rätta verktygen. Det möttes då av bred skepsis men är idag en fullt accepterad och framgångsrik metod som ger resultat.

Mellan 1977–1990 arbetade man enbart med policypåverkan. Bland annat drev Hungerprojektet en global kampanj för att samla underskrifter till stöd för tesen att det är möjligt att avskaffa hunger under vår livstid, Man arbetade för att man skulle separera begreppen hunger och svält och 1990 antog FN en distinktion mellan begreppen.

Under perioden 1990–2004 byggde Hungerprojektet upp programverksamheten i länder där människor lever i hunger och fattigdom. Programverksamheten har utvecklats på gräsrotsnivå och ser därför väldigt olika ut i olika delar av världen. Mål och vision, och samma utgångspunkt från de tre huvudstrategierna social mobilisering, jämställdhet och lokal demokrati, finns överallt.

Från 2004 satsar The Hunger Project på att utöka programmen i stor skala.

Hungerprojektet globalt

Vad: Utvecklar strategier för att avskaffa hunger och fattigdom på ett hållbart sätt

Fokusområden: Kvinnors ledarskap, flickors rättigheter, näring & hälsa, mikrofinans, stärka ursprungsbefolkning 

Geografiskt område: Globalt

Mål: Avskaffa hunger och fattigdom. 

Vill du bli månadsgivare eller stötta på annat sätt? Läs mer här

Hemsida: www.thehungerproject.se

 

Se senaste köpen

Handla inredning med omtanke NorthmansHandla inredning med omtankeHandla inredning med omtanke Northmans
Vi skänker 5% av vinsten till välgörenhet -
Hittills 185152 kr insamlat