Produkten har blivit tillagd i varukorgen
CartDin varukorg är tom!

  •   Öppet köp i 30 dagar
  •   Snabb leverans läs mer 
  •   Fri frakt över 499:- (ej möbler)

Handla inredning med omtanke NorthmansHandla inredning med omtankeHandla inredning med omtanke Northmans
Vi skänker 5% av vinsten till välgörenhet -
Hittills 185152 kr insamlat

 

ActionAid logo


 


ActionAid International har sedan organisationen grundades 1972 bekämpat fattigdom runt om i världen. Det är en religiöst och opartipolitiskt oberoende organisation och man arbetar idag i 48 länder.

Fattigdom beror på brist på resurser, avsaknad av möjligheter att göra sin röst hörd och dålig tillgång till samhällsservice som hälsovård, utbildning och säkerhet. ActionAid arbetar alltid utifrån de lokala behov och förutsättningar som råder för att motarbeta fattigdomen och orättvisor. Man utbildar och engagerar människor för att ge dem möjlighet, inflytande och säkerhet till att förändra sin livssituation och påverka samhällets utveckling i en hållbar och positiv riktning. ActionAid fokuserar på kvinnor och flickor i sina projekt och kampanjer för en hållbar och långsiktig utveckling detta på grund av att majoriteten av alla människor som lever i fattigdom och som har minst rättigheter är just kvinnor. Forskning visar dessutom på att när man stärker kvinnor och flickor påskyndar man att hela byar och samhällen snabbare tar sig ur fattigdomen.

ActionAid Sverige har funnits sedan 2006 och är en självständig organisation med en egen styrelse som arbetar nära tillsammans med ActionAid International.

ActionAid kvinnor


Program för minskad fattigdom

ActionAid jobbar långsiktigt för en hållbar förändring tillsammans med människorna i de lokala samhällena och utgår från deras behov, vad de behöver och verkligen vill ha. I varje programområde arbetar ActionAid långsiktigt och stannar kvar i minst 10 år. Under en viss period fokuserar ActionAid på särskilt viktiga frågor och områden för att hunger och fattigdom ska minska. För nuvarande samlas kraften kring;

1. Hållbart jordbruk och rätten till mark
ActionAid arbetar för att stödja hållbara, småskaliga jordbruk och säkra människors rätt till den mark de brukar. Man stödjer även ekologiskt jordbruk, fröbanker samt jord- och skogsbrukskooperativ. De som oftast utför mycket av arbetet inom jordbruket är kvinnor varav de ges särkskild fokus av ActionAid. 

2. Inflytande och demokrati
Det finns ett tydligt samband mellan brist på inflytande och fattigdom för många grupper varav kvinnor och människor som lever med hiv ofta inte får delta i beslutsfattandet. Projektet är finansierat av EU-kommissionen och ActionAid är med och stöttar för att öka människors kunskap om politiska och ekonomiska processer för att på så sätt nå inflytande.

3. Utbildning och träning av unga ledare
Det är en rättighet att få en utbildning av god kvalitet. Andelen flickor och pojkar som går i grundskolan har ökat de senaste 20 åren men kvaliteten på undervisningen är ofta låg och bristfällig. Allmänna skolor i fattiga områden har ofta brist på resurser vilket bidrar till överfulla klassrum, lärare som saknar hjälpmedel och tvingas använda få och omoderna skolböcker. Barn till migrantarbetare, funktionshindrade barn eller barn som lever i konfliktzoner och i områden där det råder krig utesluts dessutom ofta från att gå i skolan överhuvudtaget. För att få en kvalitativ utbildning som skapar förändring samarbetar ActionAid med olika partners för att ta fram alternativa metoder för lärarutbildning och planering av undervisning.

4. När katastrofen slår till - Så jobbar ActionAid
Människor som lever i fattigdom drabbas av allt fler motgångar i och med ökade klimatförändringar, begränsade naturresurser och ökade konflikter. Kvinnor är oftast de första att engagera sig när en katastrof inträffar och de har en unik roll i att bygga upp motståndskraft. Men när myndigheter och organisationer kliver in utestängs de oftast. ActionAid bidrar med katastrofutbildningar, arbetar för politisk delaktighet, fokuserar på klimatanpassat jordbruk och arbetar med kvinnor och unga ledare så att de kan bygga upp motståndskraften i samhällen och för att minska människors sårbarhet i konflikter och katastrofer. Vid humanitära katastrofer ageras det snabbt och i samarbete med andra och resurer sätts in som utgår från de behov som de drabbade har.

5. Kvinnors rättigheter
Kvinnors rättigheter är centralt i allt ActionAid gör. Kvinnors makt över den egna kroppen är ett av de mest grundläggande sätten att förebygga spridningen av hiv och aids och för att bekämpa fattigdom. ActionAid stärker kvinnor som organiserar sig i kampen för rättvisa och tar initiativ för en hållbar försörjning. I allt större utsträckning organiserar sig kvinnor för att ta mer makt över de ekonomiska resurserna för att bygga upp hållbara alternativ till försörjning som nya kooperativa metoder, krav på minskning av oavlönat hemarbete, kampanjer för social välfärd och en politik som arbetar för en vettig sysselsättning, social delaktighet och miljömässig hållbarhet snarare än tillväxt för tillväxtens skull. Detta förbättrar möjligheterna till att bryta mönstret av utnyttjande och förtryck som håller kvar människor i fattigdom och miljöförstöring.


ActionAid utbildning


Bakgrund

När ActionAid startade under det tidiga 70-talet fokuserade man framför allt på att ge barn i Indien, Rwanda, Kenya, Burundi och Gambia en möjlighet att gå i skolan. Man finansierade arbetet med att faddrar från Storbritannien regelbundet gav stöd till olika utbildningsprojekt i fadderbarnens byar. Under 19080-talet började man arbeta i fler länder och man fokuserade nu mer på orsakerna till fattigdomen istället för symptomen. Under 1990-talet inriktade sig ActionAid mot att stötta människor till att själva göra förändringar genom att organisera sig och kräva sina rättigheter. I ett antal afrikanska länder började man med att arbeta för att förebygga konflikter och förhindra våldsamma konflikter från att blossa upp på nytt. 

ActionAid globalt

Vad: Arbetar för en hållbar global utveckling utan fattigdom och orättvisa genom att arbeta tillsammans med de grupper som är mest utsatta utifrån deras behov och förutsättningar

Fokusområden: Kvinnors rättigheter, hållbart jordbruk och rätten till mark, utbildning och träning av unga ledare, rätten till inflytande och demokrati samt när katastrofer slår till

Geografiskt område: Globalt, huvudkontor i Sydafrika

Mål: En värld där alla har rätt till ett liv fritt från fattigdom 

Vill du bli månadsgivare eller stötta på annat sätt? Läs mer här

Hemsida: www.actionaid.se

 

 

Se senaste köpen

Handla inredning med omtanke NorthmansHandla inredning med omtankeHandla inredning med omtanke Northmans
Vi skänker 5% av vinsten till välgörenhet -
Hittills 185152 kr insamlat